Informacje z różnych działów.

Dla każdego coś interesującego ...

INSTALACJA
 • TYTAN SQL a dział TECHNICZNY
 • INKASENT - akcesoria i wyposażenie
 • Rachunki PROGNOZA a INKASENT
 • Rozliczanie deszczówki
 • TYTAN SQL a Windows 10 i integracja

  Wersje TYTAN SQL są opracowane w najnowszej technologii C# / PostgreSQL i są zgodne z najnowszymi systemami operacyjnymi - Windows 10 oraz MS Serwer 2016  zarówno  32 jak i 64 bity.

  TYTAN SQL na poczatku 2017 roku  otrzymał status Microsoft  RFW ( Ready for Windows) i może używać logo Windows 10 Compatible.

  W10_Compatible

   TYTAN SQL i jego technologia  zapewnia możliwość podążania za rozwojem rynku IT oraz zmianami   inicjowanymi  przez użytkowników jak  i ustawodawców.  Oferowane rozwiązanie umożliwi praktycznie nieograniczoną integrację z rozmaitymi produktami i platformami   innych producentów.

WOD-KAN

Zapraszamy na pokazy  modułu e-BOK  - nowości WODKAN 2019. Pokazy te planujemy na czerwiec 2019. Zakładamy uwzględnienie w nich Państwa komentarzy ze spotkań na targach w Bydgoszczy.

Firma TYTAN kilkanaście razy brała udział w targach wodociągowych WOD-KAN  w Bydgoszczy. W latach 2016 i  2017 byliśmy obecni w Bydgoszczy skupiając się nad prezentacją nowoczesnego systemu zintegrowanego TYTAN SQL dla obszaru bilingu.  W roku 2018 nasza prezentacja była zorientowana na nowe moduły w systemie bilingowym  oraz nowe rozwiązanie modułu finansowego SQL FK/ RV i TARYFY  oraz modułu dla działu gospodarki materiałowej SQL GOSMAT /MAGAZYN.

SQL FK/RV  i SQL GOSMAT/ MAGAZYN  miały premierę wdrożeniową we wrześniu 2018.  Wersja produkcyjna  obu modułów została wzbogacona o wiele cennych uwag od Państwa, które przekazaliście  nam na stoisku.

Podczas tegorocznych targów WODKAN 2019 można było  zapoznać się  z  naszą szeroką ofertą  zintegrowanego oprogramowania TYTAN SQL. Główny nacisk położyliśmy  w tym roku na premierę modułu e-BOK  -nowości 2019 zdecydowanie rozszerzającej i ułatwiającej możliwości  obsługi Państwa  klientów jak i  kontaktów klientów z Państwa zakładem. Prezentacje na żywo naszych rozwiązań spotkały się z dużym zainteresowaniem i dobrym przyjęciem odwiedzających. Firma TYTAN przygotowała  na targi specjalne oferty promocyjne na e-BOK.

Dziękujemy wszystkim, z którymi mieliśmy przyjemność spotkać się i rozmawiać na WOD-KAN 2019. Ciekawe rozmowy zapewne wzbogacą nasze doświadczenie jak  i wzajemną współpracę.

 

 • Odczyty Radiowe
  RADIO

  Odczyty Radiowe stały się obecnie codziennością i spotykamy je praktycznie w każdej firmie WOD-KAN. 

  Warianty, które obecne są na rynku to:

  • Odczyt terminowy  w terenie z wykorzystaniem mobilnego zestawu z anteną i gromadzenie danych na lokalnym dysku/ nośniku zestawu.
  • Odczyt ciagły 24/24h poprzez sieć GSM i wysyłanie  danych na serwer  FTP.
  • Odczyt centralny, terminowy  poprzez sieć radiową + koncentratory danych i  wysyłanie danych do  chmury obliczeniowej.
    

  W każdym z wariantów integrujemy  mechanizmy odczytowe. Pobieramy tak uzyskane dane do systemu rozliczeniowego  TYTAN SQL WODA. Standardowo możemy tutaj wyróżnić dwa  niezależne poziomy integracji:

  1. Przygotowanie tras odczytowych ( dane odbiorców, wodomierzy, lokalizacji ... )  w programie rozliczeniowym  SQL WODA celem przekazania ich do zestawu mobilnego / systemu odczytu zdalnego.
  2. Pobranie danych odczytowych z dostępnego  standardu- plik lokalny, serwer FTP, chmura obliczeniowa  celem dalszej obróbki i finalnego rozliczenia punktu poboru wody/ klienta.