TYTAN_SQL

OFERUJEMY WYSOKIEJ KLASY,  SPECJALISTYCZNY  SYSTEM   ZINTEGROWANY 
 TYTAN SQL 

 • Dostarczamy odpowiednie  moduły po analizie potrzeb i inwentaryzacji stanu struktury informatycznej klienta.
  • rozwiązanie opieramy o wydajną bazę PostgreSQL  oraz zgodność z Windows10 i Serwer 2016.
 • Instalujemy  wymagane składniki  na komputerach i serwerach klientów w wersjach jednostanowiskowych, wielodostępnych  i sieciowych.
  • umożliwiamy  pracę   z wielu lokalizacji  przez Internet w tym łączenie oddziałów.
  • uruchamiamy serwery aplikacji i baz danych dedykowane do pracy lokalnej i zdalnej.
 • Zapewniamy  szkolenie operatorów, sprawne wdrożenie i  nadzór serwisowo- eksploatacyjny.
  • warianty wdrożenia, opieki i serwisu dostosowane do potrzeb i możliwości klienta.
  • opcja szkoleń i wdrożeń zdalnych  ( VNC/ TV ) czyli internetowych oraz  videokonferencji.
  • wykorzystujemy profesjonalną  platformę szkoleń internetowych
  • organizujemy cykliczne  webinarnia dla uzytkowników naszych rozwiązań
 • Udostępniamy naszą wiedzę nabytą podczas ponad  30 letniej  współpracy z użytkownikami.
 • Zapewniamy bieżące doradztwo eksploatacyjne w tym sprzętowe oraz   sprawny serwis,
 • Utrzymujemy i rozwijamy  poprawne, dobre relacje z klientami tak z pionem operatorskim jak i decyzyjnym.
 • Prowadzimy ciągły proces  rozwoju oprogramowania w tym  unowocześnianie technologii, zakresu  funkcji i jego  możliwości.
 • Otwieramy ścieżki  na Integrację ze specjalistycznymi rozwiązaniami branżowymi obcych producentów  typu zdalny odczyt  RADIO, różnorodne systemy  GIS, automatyczne stacje zlewcze  czy powiązania z innymi  technologiami
 • Zapewniamy zawsze atrakcyjne ceny,  elastyczność  konfiguracji,  dogodne etapy wdrożeniowe i optymalne warunki płatności.

 

  Rozwiązanie nasze otrzymało status Ready for Windows (RFW)  i posiada certyfikat  Windows 10  CompatibleW10_Compatible

  ( software solution has been approved for the Windows 10 Compatible logo )