Programy dla wodociągów.

SQL WODA 

... więcej

program bilingowy dla  wodociągów,  procesy i zdarzenia, rozliczanie wody i ścieków, windykacja, analizy, wykresy, GIS, gospodarka wodomierzowa,  integracja z FK, JPK, wizualizacja. 

SQL INKASENT

... więcej 

program dla inkasenta,  rozliczanie w terenie, drukowanie rachunków, opcja zapłaty kartą płatniczą, funkcjonalny a łatwy w obsłudze, zintegrowany z SQL WODA, powiadomienia.

SQL TARYFY

... więcej

wsparcie opracowania taryf, przygotowanie kompletu załączników, modyfikacja załączników taryf, funkcja szybkiej  symulacji taryfy, wyliczenia testowe taryf, archiwum taryf.

SQL FAKTURY

... więcej

fakturowanie usług, fakturowanie materiałów, ułatwienia dla faktur okresowych, rejestracja usług, faktury terminowe, faktura pro-forma, statystyki sprzedaży, podziały sprzedaży.

SQL e-BOK

... więcej

e-Usługa, zdalna obsługa klienta, ułatwienie kontaktu klienta z zakładem, ewidencja punktów usług, ewidencja wodomierzy, liczników ciepła, e-Faktury, e-Płatności, komunikaty, awarie. 

SQL EOD

... więcej

elektroniczny obieg dokumentów, ewidencja dokumentów, dekretacja dokumentów, modyfikowalny schemat obiegu dokumentów, indywidualne formularze i załączniki, skaner.

e-Moduły

... więcej

klasa e-Usług, zdecydowanie rozwijające możliwości TYTAN SQL takie jak: e-Druk, e-Faktura, e-SMS, e-Archiwum, e-Bank, zdalne odczyty - Radio, cyfryzacja pracy, przetwarzanie cyfrowe. 

SQL WODA

Moduł WODA realizuje zadania dotyczące rozliczeń za wodę i ścieki, zarządzania kartotekami klientów, prowadzenia procesów windykacyjnych oraz nadzorowania infrastruktury technicznej. Nowoczesna architektura oparta na zdarzeniach i procesach.
Cechy

moduł w sposób automatyczny współpracuje z pozostałymi składnikami systemu zintegrowanego TYTAN SQL. Moduł dostosowany jest do najnowszych wymogów prawa, w tym Centralizacja VAT dla jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz sprawozdawczość JPK w aktualnie wymaganym wariancie i obowiązującym formacie MF. Moduł działa również autonomicznie jako niezależna aplikacja. 

Funkcje

możliwość wystawiania faktur, not odsetkowych, wezwań do zapłaty ze zróżnicowaną numeracją, rozliczanie struktur  wielopoziomowych powiązań wodomierzy, rozliczanie strat, doliczeń, ścieków itp.  pełna ewidencja i kontrola płatności wystawianych faktur, not odsetkowych, wezwań do zapłaty z możliwością monitorowania procesu komorniczo-sądowego, ewidencjonowanie danych charakterystycznych dla działu wodociągowego – wodomierze, przyłącza, legalizacja wodomierzy, stany wodomierzy, ryczałty, rozliczanie zużycia wody i ścieków, wody opadowe, naliczanie abonamentów miesięcznych,  dwumiesięcznych i inne opłaty. Dostępnych wiele e-Modułów opcjonalnych klasy e-Usług.

Zalety

nowoczesna szata graficzna zgodna z aktualnymi trendami w informatyzacji, przejrzysta i intuicyjna prezentacja danych na ekranie oraz wizualizacja na wykresach, możliwość dostosowania programu do indywidualnych potrzeb użytkownika dzięki dużej liczbie definiowalnych parametrów, ciągły rozwój systemu bazujący wymogach prawnych oraz spostrzeżeniach użytkowników, udostępniany w ramach bezpłatnych aktualizacji,  zintegrowana e-Mapa (Google Maps, OpenStreetMap, Bing, MyGeoPosition) lokalizująca klienta,
dostęp do baz i weryfikacja w GUS REGON, NIP_VAT, KRD.  

SQL INKASENT

Program INKASENT jest kompletnym, przenośnym systemem przeznaczonym dla wspomagania inkasenta pracującego w terenie. Obsługa rozliczeń w terenie, odczyty, powiadomienia, wydruki.


Cechy

służy do ewidencji stanów liczników i wystawiania faktur za
zużycie wody i odprowadzanie ścieków, zostawiania powiadomień i potwierdzeń zapłaty. Praca w systemie Windows CE lub Windows Mobile współpraca z wieloma modelami urządzeń przenośnych - PDA,   duża szybkość działania programu i nowoczesny interfejs ,  obsługa programu za pomocą rysika (ekran dotykowy) lub klawiatury. 

Funkcje

wyświetlanie listy odbiorców, różne warianty sortowania, wyszukiwania, możliwość wyświetlania odbiorców tylko z wybranej ulicy lub miejscowości , wygodne wprowadzanie danych np. wodomierz główny i podwodomierz (lub drugi wodomierz) są wyświetlane na jednym ekranie ,  drukowanie listy zadłużenia i naliczonych odsetek na fakturze,  niezależnie od drukowanej listy, można dodawać do zapłaty zadłużenie lub same naliczone odsetki, możliwość drukowania na fakturze oprócz kodu  nazwy usługi,  możliwość drukowania powiadomień i wprowadzania uwag dla klienta.

Zalety

dla płatnika zbiorczego można wystawić fakturę bez odczytywania wszystkich odbiorców,  szybkie i wygodne przegrywanie danych do i z komputerka PSION /USB /,  wystawianie faktur wg PROGNOZY z przesuniętym terminem płatności, obsługa Indywidualnych kont bankowych
rejestracja wpłat gotówkowych oraz kartami płatniczymi
obsługa kodów kreskowych.

SQL TARYFY

nowoczesne rozwiązanie TYTAN SQL TARYFY umożliwiające automatyzację procesu przygotowania wniosku taryfowego, TARYFY pozwalają na komputeryzację prac przy opracowywaniu nowych taryf opłat w przedsiębiorstwach wodno -kanalizacyjnych.

Cechy


program generuje komplet załączników do wniosku o zatwierdzenie nowych taryf. Nowa wersja 3.2 - zgodna ze zmianami wprowadzonymi przez ustawę z dnia 27 października
2017 r. „o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw” ogłoszoną w Dz. U. z dnia 27 listopada 2017 r (poz.
2180).


Funkcje

TARYFY są samodzielnym programem posługującym się własną bazą danych SQL pozwalającym od początku do końca przygotować i wydrukować wspomniane dokumenty.  Nie jest to zestaw arkuszy kalkulacyjnych ! Dzięki własnym kartotekom pozwala elastycznie dopasować dokumenty do struktury przedsiębiorstwa (wykazując wszystkie miejsce powstawania i rodzaje kosztów występujące w danym przedsiębiorstwie). Funkcja symulacji taryfy i przygotowania kilku wariantów opcjonalnych. Szybka modyfikacja wniosku i załączników.

Zalety

dzięki ścisłemu zintegrowaniu z modułami: WODA oraz FK/RV można automatycznie przenieść dane dotyczące sprzedaży (ilościowe oraz przychody w podziale na grupy taryfowe) oraz kosztów według planu kont księgowych do kartotek programu Taryfy. Dla automatyzacji współpracy z FK ważne odpowiednie modelowanie planu kont księgowych.  Dane można również wprowadzać ręcznie przy współpracy z obcym programem FK.  Program w znacznej mierze zmniejszy pracochłonność opracowania Taryfy, a jego elastyczność i możliwości symulacji dadzą Państwu silne i szybkie narzędzie dla własnych analiz.

SQL FAKTURY

Moduł FAKTURY realizuje zadania dotyczące rozliczeń za dowolne usługi, materiały, świadczenia okresowe, zarządzania kartotekami klientów, prowadzenia procesów windykacyjnych.

Cechy

moduł w sposób automatyczny współpracuje z pozostałymi składnikami systemu zintegrowanego TYTAN SQL. Moduł dostosowany jest do najnowszych wymogów prawa, w tym Centralizacja VAT dla jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz sprawozdawczość JPK w aktualnie wymaganym wariancie i obowiązującym formacie MF. Moduł działa również autonomicznie jako niezależna aplikacja. 

Funkcje

możliwość wystawiania faktur, not odsetkowych, wezwań do zapłaty ze zróżnicowaną numeracją roczną lub miesięczną oraz nazwą dokumentu, np. monit, faktura wewnętrzna itp.
automatyzacja wystawiania faktur okresowych  (miesięczne, dwumiesięczne, kwartalne, półroczne, inne dowolne terminy),  możliwość wykorzystania programu do fakturowania usług wcześniej rejestrowanych, np. wywozu nieczystości płynnych, transportu, prac przyłączeniowych i innych dowolnych, możliwość wystawiania faktur Pro-Forma  celem późniejszego wystawienia faktury VAT, sygnalizowanie klientów z zadłużeniem i nadpłatą, harmonogramy faktur okresowych, wbudowana e-Mapa (Google Maps, OpenStreetMap, Bing, MyGeoPosition) lokalizująca klienta. Dostępnych wiele e-Modułów opcjonalnych klasy e-Usług.

Zalety

nowoczesna szata graficzna zgodna z aktualnymi trendami w informatyzacji, przejrzysta i intuicyjna prezentacja danych na ekranie oraz wizualizacja na wykresach, możliwość dostosowania programu do indywidualnych potrzeb użytkownika dzięki dużej liczbie definiowalnych parametrów, ciągły rozwój systemu bazujący na  wymogach prawnych oraz spostrzeżeniach użytkowników, udostępniany w ramach bezpłatnych aktualizacji, dostęp do baz i weryfikacja w GUS REGON, NIP_VAT, KRD.  

e-BOK

Celem modułu jest ułatwienie kontaktu klienta z zakładem komunalnym,  wodociągowym lub ciepłowniczym w trybie 24h/365dni, udostępnienie odpowiednich danych, dokumentów poprzez Internet oraz usprawnienie jego obsługi przez personel zakładu.

Cechy

dostęp tylko dla zarejestrowanych użytkowników bezpiecznym protokołem SSL ze zmiennym hasłem, możliwość samodzielnej rejestracji z pełną automatyzacją po stronie TYTAN SQL,
możliwość zgłoszenia awarii nawet dla niezarejestrowanych klientów ! , dodatkowa strefa dla niezalogowanych klientów z możliwością różnorodnego wykorzystania,  zgodność ze standardem dostępności WCAG 2.0.

Funkcje

przegląd danych o kliencie: kod klienta, nazwa klienta, rodzaj odbiorcy, zawarte umowy, nr konta, adres, saldo, wykaz wszystkich punktów świadczenia usług łącznie z pełnymi danymi: kod punktu usługi (odbiorcy), adres,data rejestracji, status punktu,nr licznika, status licznika, data zmiany, rodzaj usługi, nr umowy, data ważności umowy, przegląd wszystkich danych dotyczących liczników, możliwość podania nowego odczytu, dystrybucja e-Faktur, saldo, rozliczenia, e-Płatnosci, przesyłanie dowolnych komunikatów, zgłaszania przez klienta awarii  i reklamacji, łatwy kontakt z wybranym działem.

Zalety

dystrybucja e-Faktur klienta ze śledzeniem dostarczenia i odebrania, możliwość pobrania wzorów dokumentów
zdefiniowanych przez zakład  w celu formalizacji spraw na ścieżce: klient a zakład  np. Wniosek o wykonanie przyłącza  itp., przegląd wszystkich odczytów historycznych z podziałem na oczekujące, rozliczone, nierozliczone i odrzucone, płatności za faktury przez PayU, Przelewy24 jak i imoje ING, historia faktur i wpłat, zgłoszenie awarii i jej obsługę przez serwis wodociągów +  powiadomienie dyżurnego serwisu.