e-Moduły uzupełniające

oraz funkcjonalności dodatkowe (kliknij w ikonę)

e-SMS

e-Druk

e-Archiwum

e-Bank

Odczyt zdalny- RADIO

Zarządzanie procesami