Czas na działania usprawniające pracę w firmie czyli TYTAN EOD.

Elektroniczny Obieg Dokumentów EOD

Podpis_Tytan

Usprawnienie                     

Zapewniamy usprawnienie dostępu do dokumentów a raczej do zawartych w nich treści - danych, informacji, adnotacji. Nie musimy sięgać do segregatora, odnajdywać odpowiedniej teczki czy podpytywać lepiej poinformowanego współpracownika. Mamy stały i szybki dostęp do zasobów firmowych. Takiego rozwiązania nie da się zapewnić tradycyjnymi, dawnymi,  papierowymi metodami. 

dostęp do dokumentów, obieg dokumentów, EOD, tytan eod

Optymalizacja                    

Dokumenty i ich procedowanie przebiega według ustalonego schematu czyli zawsze optymalnie bez niepotrzebnych zawirowań i przestojów. Schematy obiegu są ciągle udoskonalane i powielane z nowymi opcjami coraz bardziej dostosowanymi do zmian stanowisk, procedur, wymogów zakładowych czy branżowych. System TYTAN SQL EOD ciągle udoskonala dostęp , obieg i zakres informacji opisowych. Wbudowane specjalne mechanizmy umożliwiają  ciągłą auto modernizację procesów pod potrzeby konkretnej firmy.

Usprawnienie obiegu dokumentów, schemat obiegu dokumentów, rejestracja zdarzeń, system obiegu dokumentów

Normalizacja                     

Ustalone schematy obiegu dokumentów oraz definiowalne parametry czasowe jak i wymogi odnośnie konkretnych ścieżek decyzyjnych wybitnie poprawiają wszelkie procesy w firmie. Standaryzacja typowych procesów  biznesowych ułatwia podejmowanie tak ważnych decyzji i  szybko przynosi efekty wydajnościowe.
W rozwiązaniu TYTAN SQL EOD zastosowano metodykę miękkiej normalizacji co umożliwia w sytuacjach tego wymagających jednorazową zmianę ścieżki obiegu.

TYTAN EOD, sygnatura dokumentu, dekretacja elektroniczna,

Kontrola                     

Łatwe śledzenie etapów wykonania  i realizacji zadań związanych z dokumentem elektronicznym, procesem i czasem procedowania na poziomie działu, stanowiska czy konkretnego pracownika.  Rejestracja wszelkich czynności z sygnaturami czasowymi  na poszczególnych etapach procesu w odniesieniu do konkretnego pracownika.  Filtrowanie dostępu do dokumentów z poziomu uprawnień operatorów jako zwykłe, poufne i tajne. 

Archiwum cyfrowe, cyfryzacja dokumentów, skanowanie dokumentów

Efekty                     

Zmniejszenie czasu i kosztów wewnętrznych kontroli oraz administracji procesami. Zmniejszenie ilości błędów i opóźnień dzięki wbudowanym mechanizmom weryfikacji. Minimalizacja zaległości procesów i ryzyka zaginięcia dokumentów oraz łatwość cyfryzacji różnorakich dokumentów i stopniowe budowanie archiwum cyfrowego. Zmniejszenie kosztów, czasu obróbki dokumentów oraz usprawnienie komunikacji i pracy w firmie.  Zwiększenie zdolności operacyjnej firmy co przekłada się na jej wzrost i wizerunek. Pełna gotowość do pracy hybrydowej z różnych lokalizacji.

przechowywanie dokumentów, komunikacja w firmie,  weryfikacja dokumentów, archiwizacja dokumentów, scanowanie dokumentów, skanowanie dokumentów


Rozwój projektu:

TYTAN SQL EOD

100%

Projekt techniczny 1.0     
02/2020
Projekt techniczny 2.0
05/2020

65%

Wersja deweloperska
09/2020
Pokazy u klientów
+ konsultacje.

90%

Wersja produkcyjna 2.0
04/2021

72%

Prezentacje webinaryjne
wersji v 2.0
03/2022